Akwarystyka

Podwodne mikroświaty

Akwarystyka jest dziedziną wiedzy, dotyczącą hodowli przeróżnych stworzeń wodnych. Najogólniej można podzielić akwarystykę na słodkowodną i morską – podział ten wynika oczywiście
z właściwości środowiska naturalnego, w którym dane organizmy żyją. Akwarystyka obejmuje swym zasięgiem zagadnienia życia i hodowli zwierząt i roślin. Jest uprawiana hobbystycznie i zawodowo; uchodzi za jedno z najpiękniejszych i najpopularniejszych hobby, niezależnie od grup wiekowych hodowców. Akwarystyka sprzyja rozwojowi wiedzy, nauce odpowiedzialności i wrażliwości. Umożliwia stworzenie własnego podwodnego mikroświata i obserwowanie jego rozwoju.

Akwarystyka poszerza horyzonty

Walory dekoracyjne akwariów zdają się być niezaprzeczalne. Kolejnym plusem akwarystyki jest możliwość hodowania najróżniejszych, egzotycznych stworzeń w jednym zbiorniku wodnym, przy stosunkowo niewielkim nakładzie czasu i pracy (w porównaniu z hodowlą np. egzotycznych płazów, gadów, ssaków lub ptaków). Na marginesie warto dodać, że akwarystyka jest świetnym pomysłem na hobby dla alergików, gdyż ryby pozbawione są wszelkich alergenów.

Polskie tradycje akwarystyczne

Co ciekawe, akwarystyka jako hobby, dotarła do Polski stosunkowo późno, bo dopiero pod koniec wieku XIX, co zadziwia tym bardziej, że jej początki przypadają na odległe czasy Sumerów, między III a II tysiącleciem p. n. e.